Mikro granulirano startno gnojivo s visokim sadržajem fosfora za jak početni razvoj biljke i bolji razvoj korijena

kategorija proizvoda:

sredstvo za ishranu bilja

formulacija:

mikro granulirano gnojivo

primjena:

primjena u tlo

pakiranje:

20 kg

TORA APOLO NP 12:43 je mikro granulirano startno gnojivo nove generacije koje sadrži velike udjele fosfora i dušika, ali i vrlo važne mezo i mikro elemente; magnezij, sumpor i cink. Posebno je formulirano za ujednačavanje klijanja i bolji početni porast različitih biljnih kultura. Primjenjuje se lokalizirano, direktno sa sjetvom, formirajući oko sjemena „hranidbeni mjehurić“. Inovativna precizna tehnika pruža optimalnu prihranu odmah uz korijen te omogućava bržu apsorpciju hranjiva s naglaskom na povećanje dostupnosti fosfora i drugih elemenata koji su slabo pokretni u tlu. Fosfor u tlu često ostaje u oblicima koji su biljci nedostupni zbog različitih faktora (pH, temperatura), TORA APOLO svojom inovativnom tehnikom „čuvanja“ fosfora (TPP – technology phosphorus preservation) rješava upravo taj problem; čini fosfor biljci 100% dostupnim te zadovoljava inicijalne zahtjeve biljke za hranjivima i osigurava visoke prinose.

sadržaj:

  • Ukupni dušik (N): 12%
  • Fosforov (V) oksid (P2O5): 43%
  • Magnezijev oksid (MgO): 2%
  • Sumporov III oksid (SO3): 11 %
  • Cink (Zn): 0,7%

Proizvod čuvati na temperaturama od -5°C do +40°C

prednosti:

  • brzo, uravnoteženo klijanje/nicanje, bolji razvoj korijena
  • visoka dostupnost fosfora za biljku i inovativna tehnologija očuvanja fosfora (TPP)
  • bolja otpornost usjeva na sušne periode
  • inovativna tehnologija; bez gubitaka gnojiva ispiranjem

primjena:

ŠEĆERNA REPA – 30 – 35 kg/ha
KUKURUZ, SUNCOKRET – 20 – 30 kg/ha
ŽITARICE – 20 – 40 kg/ha (ovisno o kiselosti tla)
DUHAN – 20 kg/ha
ULJANA REPICA – 15 – 40 kg/ha
CIKLA, CIKORIJA, KRUMPIR – 30 – 40 kg/ha
POVRĆARSTVO – 25 – 50 kg/ha
VIŠEGODIŠNJI NASADI – 25 – 50 kg/ha
RASADNICI – 50 – 100 g/m2
KRMNO BILJE – 20 kg/ha