KOMBINACIJA MAGNEZIJA, KALCIJA I BORA ZA ZDRAVE PLODOVE I VISOK PRINOS

kategorija proizvoda:

sredstvo za ishranu bilja

formulacija:

tekuće folijarno gnojivo

primjena:

folijarna primjena

pakiranje:

1l, 10l

Gnojivo na bazi kombinacije mezo elemenata kalcija i magnezija s dodatkom bora. Dodatak bora povećava usvajanje kalcija i prijenos kroz biljna tkiva. Ovaj sinergizam je potpomognut i organskim tvarima koje proizvodu daju jedinstvene karakteristike. TORA MAGNICAL B sadrži tri oblika kalcija i magnezija – ionski, kompleksni i kelatni, što osigurava brži prijenos kroz biljna tkiva. Namjena proizvoda je prevencija deficita kalcija i magnezija u nasadima povrća i voća. Ove vrste deficita mogu biti izražene na alkalnim tlima, kao i u pojedinim fazama razvoja plodova ili stresnim uvjetima.

Prijenos kalcija kroz biljno tkivo je kompleksan proces, pa je pravilno upravljanje ishranom kalcijem neophodno za postizanje vrhunske kvalitete plodova. Nedostatak kalcija i magnezija najčešće se uočava kasno što može jako smanjiti kvalitetu plodova.

Ova dva minerala imaju veliku ulogu u metabolizmu biljaka, od izgradnje klorofila (magnezij) do staničnih stijenki i prijenosa šećera (kalcij). Nedostatak kalcija na plodovima vidljiv je na vršnim dijelovima u obliku deformacija na tkivu i truleži ili kao gorke pjege (jabuka). Naime, zbog deficita kalcija i instinkta za preživljavanje biljke dolazi do povlačenja kalcija iz plodova u lisnu masu biljke. Nedostatak magnezija smanjuje proizvodnju klorofila, a samim tim i reproduktivnu sposobnost biljke.

reklamni spot:

sadržaj:

 • Kalcij-oksid (CaO) topiv u vodi 12 % m/m
 • Magnezijev oksid (MgO) 2 % m/m
 • Bor (B) topiv u vodi 0,1 % m/m
 • Molibden (Mo) topiv u vodi 0,5 % m/m
 • Bakar (Cu) topiv u vodi 0,01 % m/m
 • Cink (Zn) topiv u vodi 0,03 % m/m
 • Mangan (Mn) topiv u vodi 0,03 % m/m
 • Željezo (Fe) topiv u vodi 0,03 % m/m
 • pH 0,1% – 7.69
 • Ec 0,1% – 1.28

Proizvod čuvati na temperaturama od -5°C do +40°C

prednosti:

 • ubrzava usvajanje kalcija i prijenos hranjiva kroz biljku
 • potiče oplodnju te povećava prinos i kvalitetu ploda
 • sprječava skladišne bolesti ploda

primjena:

Primjenjuje se u nasadima voća i povrća nakon cvatnje pa sve do sazrijevanja plodova. Koncentracije primjene kreću se od 0,2 do 0,3 % (200 – 300 mL/100 L) ili u količini 2-3 L/ha. Kod miješanja s drugim gnojivima ukupna koncentracija gnojiva ne smije prijeći 0,6 % u ranoj vegetaciji, odnosno 1 % od sredine vegetacije. Treba izbjegavati miješanje s NPK formulacijama ili alkalnim proizvodima. U ranoj fazi preporučuje se u kombinaciji s TORA FUSION gnojivom. U kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja ne miješati s alkalnim proizvodima.

dodatne informacije: