Bioaktivna kombinacija bora i aminokiselina za bolju cvatnju i oplodnju maslina

kategorija proizvoda:

sredstvo za ishranu bilja

formulacija:

tekuće folijarno gnojivo

primjena:

folijarna primjena

pakiranje:

250ml, 1l, 10l

Gnojivo s mikroelementima, namijenjeno za stimulaciju cvatnje i oplodnje. Sadrži optimalne količine mikroelemenata bora, cinka i mangana formuliranih s bioaktivnim komponentama koje svojim djelovanjem potiču stvaranje cvjetova i pospješuju njihovu oplodnju. Sam proces oplodnje vezan je uz mnogobrojne čimbenike i često ga klimatske prilike ili nedostaci hranjiva mogu značajno poremetiti. Pravovremenim tretmanom može se značajno povećati rodni potencijal masline.

reklamni spot:

sadržaj:

  • Organski ugljik (C) – >3.5% (46.55 g/l)
  • Bor (B) topiv u vodi – 2.5% (33.25 g/l)
  • Cink (Zn) topiv u vodi – 2% (26.6 g/l)
  • Mangan (Mn) topiv u vodi – 1% (13.3 g/l)
  • pH 0,1% – 7.74
  • Ec 0,1% – 1.06

prednosti:

  • potiče cvatnju i oplodnju
  • omogućava ujednačenu zriobu
  • osigurava redovit i visok prinos

primjena:

Folijarno prije cvatnje, jednom ili dva puta, kao i tijekom razdoblja stvaranja rodnih pupova u dozi 2 l/ha.
TORA OLIVA SUPER se koristi u kombinaciji sa svim sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim gnojivima. Ne miješati s alkalnim preparatima.

kategorija proizvoda: